สอศ.ชู 7นโยบายขับเคลื่อนอาชีวะ วางเป้าหมายเพิ่มปริมาณผู้เรียน ต้องการครูอีกกว่า 1.8 หมื่นอัตรา เร่งหารือปัญหา พร้อมขออัตรากำลังเพิ่ม

การศึกษา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงแรมดิอิมพีเรียล จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ชี้แจงนโยบายในงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งภาครัฐและเอกชน กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาใน 7 นโยบายเร่งด่วนคือ 1.การยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.การยกระดับโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ
3.การขับเคลื่อนโครงการทวิศึกษาแนวใหม่
4.ขับเคลื่อนศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน
5.ขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย สอศ.ซึ่งเป็นเรื่องที่ รมว.ศึกษาธิการเน้นย้ำและให้ความสำคัญ เนื่องจากนักศึกษาอาชีวะ 99% เป็นเด็กดี ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาท
6.ปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมง โดยตนจะเรียกประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอีกครั้ง
7.สร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีธนุกล่าวต่อว่า เรามีการวางเป้าหมายเพิ่มปริมาณผู้เรียน 5% มุ่งเน้นรับนักเรียนนักศึกษาในระบบทวิภาคีให้ได้เพิ่มอีก 30% ตลอดจนให้สถานศึกษาภาครัฐ เปิดรับนักเรียนนักศึกษาในสาขาที่มีความทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการการศึกษาในปัจจุบัน อนาคต และความต้องการของประเทศและพื้นที่ สำหรับสถานศึกษาเอกชน สามารถรับนักเรียนนักศึกษาตามศักยภาพและความพร้อม

 

ทั้งนี้ ให้มีสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อให้สมาชิกผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาได้แลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวทางการพัฒนาจัดการศึกษาอาชีวศึกษา

ข่าวการศึกษา โดยสมาชิกสมาคมจะบริหารจัดการด้วยกันเอง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สอศ.กำลังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรครู เนื่องจากมีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการตรวจสอบกรอบอัตรากำลัง จะต้องมีอัตรากำลังครูไม่น้อยกว่า 3 หมื่นอัตรา แต่ปัจจุบัน สอศ.มีอัตราเพียง 2 หมื่นอัตรา ยังขาดแคลนอีกถึงกว่า 1.8 หมื่นอัตราซึ่งตนมองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาสำคัญ จึงได้หารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับคำแนะนำว่าให้ไปดูว่าติดปัญหาอะไร และต้องแก้ไขอย่างไร นอกจากนี้ ตนยังได้ไปหารือกับเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) แล้ว ซึ่งเลขาธิการ ก.ค.ศ.ก็รับปากว่าจะนำปัญหาดังกล่าวเสนอบอร์ด ก.ค.ศ. เพื่อขออัตรากำลังเพิ่ม โดยเบื้องต้นจะต้องขอเป็นอัตราจ้างก่อน คิดว่าอาจจะต้องไปขอพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เพื่อขอให้ช่วยปลดล็อก เนื่องจากการอาชีวศึกษามีภารกิจสำคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างคน สร้างชาติ แต่ถ้ายังขาดแคลนครูก็จะเป็นอุปสรรคในการก้าวสู่ความสำเร็จ

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านพิ่มเติม คลิกเลย : ดราม่าชุดครุย! แบบไม่ตรงกับกำหนดที่เพิ่งบังคับ ห้ามเข้ารับปริญญา