ซีเอสอาร์ “นิปปอนเพนต์” ชู AYDA หนุนนักออกแบบสู่อินเตอร์

ออกแบบ “งานออกแบบ จะต้องคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก โดยเฉพาะงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรมที่นอกจากเน้นดีไซน์แล้ว ต้องเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางด้วย และต้องกล้าหลุดจากกรอบเดิม ๆ” อันถือเป็นแนวคิดหลักของโครงการ Asia Young Designer Awards (AYDA) โครงการประกวดออกแบบระดับนานาชาติ ที่บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จัดขึ้นเมื่อช่วงสิ้นปี 2563 ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ “FORWARD : Human-Centred Design” หรือ “การออกแบบที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง” ด้วยจุดมุ่งหมายต้องการผลักดันให้นักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีทักษะความรู้ด้านสาขาวิชาสถาปัตยกรรม (architecture) และการออกแบบตกแต่งภายใน (interior design) สามารถสร้างสรรค์งานออกแบบโดยคำนึงถึงมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ใช้งานหลัก ผ่านการสร้างกระบวนการคิด สังเกตพฤติกรรม และเรียนรู้ในรายละเอียดอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้คนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาด้านการใช้งานที่แท้จริง ด้วยการนำผลจากการเรียนรู้ที่ได้รับมาสร้างสรรค์งานออกแบบ โดยใช้ประโยชน์จากดิจิทัล และเทคโนโลยี เพื่อวางรากฐานในการตอบสนองความต้องการ รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยล่าสุด “ศุภกร ฉันทกิจวัฒนา” ข่าวออกแบบ นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ออกแบบผลงาน Illegal Settlement in Chiang Mai คว้ารางวัล Gold Winner จากสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และ “ทรวงชนก วงศ์พลกฤต” นักศึกษาจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับผลงานออกแบบ Melodium คว้ารางวัล Gold Winner จากสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน ประจำปี 2020 มาครองได้สำเร็จ พร้อมกับเตรียมเข้าร่วมกิจกรรม Asia Young Designer Summit ในประเทศพันธมิตร เพื่อเปิดประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเข้าแข่งขันการออกแบบร่วมกับผู้ชนะจากอีกหลากหลายประเทศ เพียงแต่ปีนี้โครงการดังกล่าวดำเนินผ่านช่องทางออนไลน์

แนะนำข่าวออกแบบ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : ทาสแมวกรี๊ด! ร้านค้า “ญี่ปุ่น” เปิดตัวอุปกรณ์แต่งหน้า “อุ้งเท้าแมว”