สินค้า “จีไอ” ยอดขายพุ่ง 4.8 หมื่นล้าน ขึ้นทะเบียนจีไอแล้ว 177 สินค้า

เศรษฐกิจ นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน สินค้าท้องถิ่นยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) โดยปีที่ผ่านมากรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอ 25 สินค้า เช่น ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา, ข้าวหอมกระดังงานราธิวาส, ไชโป้วโพธาราม, พุทรานมบ้านโพน, ผ้าไหมปักธงชัย เป็นต้น ส่งผลให้ปัจจุบันมีสินค้าท้องถิ่นไทยที่ขึ้นทะเบียนจีไอแล้ว 177 สินค้า สร้างมูลค่าการตลาด 48,000 ล้านบาท และยังได้ผลักดันการขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอไทยในต่างประเทศ ได้แก่ มะขามหวานเพชรบูรณ์ และลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน ในประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ ยังได้จัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้าจีไอของไทยและช่วยเหลือผู้ประกอบการในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าจีไอให้สวยงาม ทันสมัย ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ตอบสนองความต้องการของตลาด ข่าวเศรษฐกิจ  อีกทั้งยังช่วยขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้ให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้อย่างง่าย และกว้างขวางขึ้น ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี “เป้าหมายการส่งเสริมสินค้าจีไอในปีนี้ ก็จะเดินหน้าผลักดันการขึ้นทะเบียนจีไอไทยอีก 20 สินค้า เร่งรัดคำขอขึ้นทะเบียนจีไอในต่างประเทศ จัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้าจีไอที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 15 สินค้า จัดงานส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าตามแนวนโยบาย จีไอ พลัส เช่น เผยแพร่อัตลักษณ์สินค้าจีไอผ่านเมนูอาหารไทย พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามทันสมัย ส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์”

แนะนำข่าวเศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : ไทยแชมป์แหล่งเที่ยววันตรุษจีน ฟื้นตัวกลับมา 44%