เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

 เศรษฐศาสตร์ ในศาสตร์วิทยาทุกแขนง พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) บอกว่า จะต้องเข้าใจธรรมชาติมนุษย์เป็นฐาน ถ้าเข้าใจ
ผิดพลาด วิทยาการนั้นจะไม่เข้าถึงความจริงโดยสมบูรณ์ ไม่แก้ปัญหาของมนุษย์ได้จริง เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ เข้าใจตรงกับพุทธศาสนาที่ว่า ความต้องการของมนุษย์ไม่จำกัด พุทธภาษิต บทหนึ่ง นัตถิ ตัณหา สมา นที…แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี ชาดกเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนา เล่าว่า ในอดีตกาล มีจักรพรรดิพระนาม พระเจ้ามันธาตุ ทรงเป็นอัจฉริยมนุษย์ ทรงมีรัตนะ 7ประการ มีฤทธิ์ 4 ประการ ทรงเป็นเจ้าชาย 8.4 หมื่นปี พระอุปราช8.4หมื่นปี เป็นจักรพรรดิ 8.4 หมื่นปี ล่วง 8.4 หมื่นปีหลัง…ก็ทรงเบื่อหน่าย อะไรๆในโลกมนุษย์ที่  ข่าวเศรษฐศาสตร์  อยากได้ ก็ได้หมด พอขุนนางกราบทูลว่า ยังมีสิ่งที่ดีกว่าบนสวรรค์ จักรพรรดิก็ทรงใช้จักรรัตน์ พริบตาก็ถึงสวรรค์ จาตุมหาราช ยกสวรรค์ให้ อยู่สวรรค์นานๆไป ก็เบื่อ ก็เลื่อนชั้นไปครองสวรรค์ชั้นสูงกว่า ชื่อดาวดึงส์ แต่พระอินทร์ เจ้าดาวดึงส์ มีเงื่อนไข ยกพื้นที่เพียงครึ่งหนึ่งให้ครอง จักรพรรดิมันธาตุยึดดาวดึงส์ครึ่งชั้น จนพระอินทร์สิ้นอายุขัย ไปถึง 36 องค์ จักรพรรดิก็เริ่มไม่พอใจ…อยากได้ครองทั้งดาวดึงส์ คิดวางแผน ฆ่าพระอินทร์ แต่กติกามีว่า มนุษย์ฆ่าเทวดาไม่ได้ เมื่ออยากแล้วไม่ได้ จักรพรรดิมันธาตุก็เริ่มออกอาการป่วย ความอยากนั้นมีราก ความอยากสะสมหมักหมมนานๆเข้ารากก็เน่า มีผลทางกาย จักรพรรดิเริ่มแก่ลงๆ จนถึงที่สุดก็หมดบุญหล่นตุ้บลงจากดาวดึงส์ ลงมานอนแอ้งแม้งอยู่ในอุทยานเดิมในโลกมนุษย์ พระประยูรญาติมากันพร้อมหน้า ก็มีเรื่องถาม…ว่าทรงพอมีอะไรจะสั่งเสีย ไปถึงลูกๆหลานๆ บ้างหรือไม่

แนะนำข่าวเศรษฐศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : บินมะกันดีเลย์ 2 ชม. นึกว่า ศ. นั่งเขียนสมการเลขเป็นผู้ก่อการร้าย